Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAPSKÝ VÍCEBOJ
 ÚČAST : akcí v rámci Slapského víceboje se může zúčastnit každý a to i pouze jednotlivých závodů. Není nutné absolvovat všechny závody. Pro započtení do celkové klasifikace je nutné se zúčastnit alespoň 5ti závodů.
 ZÁVODY : jsou vypsány v kategoriích – ŽENY; MUŽI v těchto disciplínách
Hod kládou Bruslení Běžky  Přespolní běh  Jízda na kole  Bowling Šipky Jízda na lodi Střelba Plavání
 
Pořadí disciplín stanovuje pořadatel.
             
 
Hodnocení pořadí závodu : každý jeden závod je vyhodnocován a získané umístnění je obodováno následovně –
1.                  místo  - 20 bodů
2.                  místo  - 19 bodů
3.                  místo  - 18 bodů
4.                  místo  - 17 bodů
5.                  místo   - 16 bodů
6.         místo   - 15 bodů
7.         místo   - 14 bodů
8.         místo   - 13 bodů
9.         místo   - 12 bodů
10.       místo   - 11 bodů
11.       místo   - 10 bodů
12.       místo   - 9 bodů
13.       místo   - 8 bodů
14.       místo   - 7 bodů
15.       místo   - 6 bodů
16.       místo   - 5 bodů
17.       místo   - 4 body
18.       místo   - 3 body
19.       místo   - 2 body
20.       místo   - 1 bod
Celkové umístnění je vypočteno součtem získaných bodů a účastník s největším počtem získaných bodů je vítěz. Do celkového umístnění se bude započítávat dosažené bodové hodnocení každého závodníka a to tak, že dvě nejhorší umístění se budou škrtat ( škrtání nejhoršího umístění se provádí pouze v případě, že proběhlo minimálně sedm závodů). V případě rovnosti bodů o celkovém poradí rozhodne větší počet vítězství ( případně druhých, třetích atd. míst) v jednotlivých závodech.
Závody jsou řízeny minimálně tříčlennou komisí, která je složena s majitele závodu ( zástupce SPOSCEO ), vítězem a vítězkou předchozího ročníku ( 2008 ), nejstarším účastníkem daného závodu. V případě  rovnosti hlasů je rozhodující hlas majitele závodu.
Protesty jsou řešeny u komise závodu po složení kauce 200Kč. Kauce je v případě uznání protestu vrácena závodníkovi podávajícímu protest a rozhodnutí je konečné.V opačném případě propadne do kasy Víceboje. Protest je možné podat pouze proti výsledkům závodu do 10 minut po jejich zveřejnění písemnou formou a pouze účastníkem závodu.
Finanční zajištění SLAPSKÉHO VÍCEBOJE
Závodník platí jednorázové vstupné do víceboje, které je povinen zaplatit před jeho první absolvovanou disciplínou Slapského víceboje.
Vstupné bylo stanoveno na 100,-kč za každého závodníka staršího 16-ti let. V kategorii ŽENY se vstupné nevybírá.
Závodníci ( všechny kategorie vyjma mladších 16-ti let ) musí před startem každé disciplíny uhradit startovné pokladníkovi Slapského víceboje ve výši 20,-kč.
Všechny vybrané finanční prostředky budou použity na zabezpečení závodů včetně zajištění cen a pohoštění na závěrečném vyhodnocení celé akce.
Náklady spojené s účastí na závodech si hradí plně závodník sám. Vložené vstupné, startovné se závodníkovi nevrací!
 
Organizační pokyny SLAPSKÉHO VÍCEBOJE
Informace o termínech závodu budou včas oznámeny na oficiální webu závodu. V případě, že závodník předá organizátorům email bude vyrozuměn i el.poštou.
Pořadatel zabezpečuje informace také roznášením informačních letáků po obci včetně výlepu plakátků na veřejné tabule.
Předpokládá se, že závod bude probíhat vždy první víkend v měsíci. Disciplíny závislé na počasí respektive na přírodních podmínkách budou svolány bezprostředně po zjištění možnosti závod uspořádat. O pořádání závodu musí být předána informace minimálně na web tři dni dopředu.
Pořadatel předpokládá, že uskuteční všech 10 disciplín. Disciplíny nemají pevné pořadí ani termín. Pořadatel si vymiňuje právo uspořádat i více závodů v jednom termínu.
 
ÚČAST NA ZÁVODECH JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A NÁKLADY
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář